– Vi hadde ikke trodd at digitale verktøy var så enkelt

Vi hadde ikke trodd at digitale verktøy var så enkelt

– Vi hadde ikke trodd at digitale verktøy var så enkelt Slike uttalelser møter Trine Danielsen Selfors i Kirketunet barnehage når hun holder kurs om databruk.

Reisedingsene vi aldri hadde trodd vi kom til å trenge

Fortell oss hvordan du reiste da du var gutt, bestefar. Er det sant at du ikke hadde noen apps, eller blå sovebriller, eller kamera med telelinse? Reisedingsene vi aldri hadde trodd vi kom til å trenge (med valgfri klokke) er TSA-kompatibel, så du kan ha med riktig verktøy til jobben uansett hvor du skal. Utseendet kan bedra. Den

Eksempler på bruk av digitale verktøy i Skavli barnehage

I rammeplan står det at ansatte i barnehagen skal gjøre barna kjent med ulike digitale verktøy. Tidligere hadde vi utforsket kamera sammen med barna og barna kunne ta bilder selv. Dette er et digitalt verktøy, men ikke ulike digitale verktøy. Så målet nå for meg var å ta steget videre. Da kan han komme tilbake når det ikke er så

Si det med video. – kommunikasjonsskolen.com

Jeg hadde ikke trodd at mulighetene skulle være så mange og så spennende som innholdet faktisk viste. Video og online kommunikasjon blir stadig viktigere. For min virksomhet vil denne måten å tenke på endre hele jobbutfordringen min, både når det gjelder å nå prospects og å jobbe med kunder.

Arbeid med sammensatte tekster i skolen | mariaglu

Med digitale verktøy. PowerPoint er kanskje ikke så spennende i seg selv lenger, men det er et greit verktøy å begynne med. Spesielt til muntlige fremføringer er PowerPoint aktuelt, og da får eleven øvd seg på å bruke både skriftlig tekst, bilder, tale og kanskje også lyd. bilder, tale og kanskje også lyd. Da jeg var i

Digitale verktøy, hva er egentlig det? | Fagblogg om IKT …

Derfor ser jeg på det som en del av min jobb som førskolelærer, å vise hva digitale verktøy er. Så, hva er digitale verktøy? Det er så enkelt alt man har av utstyr som er digitalt. og senere. Vi ble født inn i et samfunn hvor det var ytterst få i vennekretsen som hadde for eksempel datamaskin. Derfor er det ekstra viktig at man

(PDF) Digitale verktøy – en hjelp i formativ

 ·

Full-Text Paper (PDF): Digitale verktøy – en hjelp i formativ vurdering nå, fordi vi ikke har fått ressursen e vi hadde i or, til å lage mestringsgr upper. (…) Så nå blir det å gå . selv og så har det vært veldig enkelt å få hjelp i . …

Livet i en maurtue sett fra et digitalt mikroskop

Aug 10, 2018 · Det personalet la merke til, var at barna hadde et helt annet perspektiv på ting, enn det personalet hadde trodd på forhånd. Barna var gjerne undersøkende og undrende på mange ulike områder. Bildene representerte noe hvert enkelt barn var nysgjerrige på, men fungerte også som dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet …

Bruk av digitale verktøy i skolen. | Elevaktivitet gir mer

Vi valgte «Vis kart» og fant nærområdet før vi så på hva målestokken var. Elevene fikk så komme fram og måle og regne ut avstandene i virkeligheten. På startsiden til «Kartiskolen» ligger det også lenker til ulike andre gode kartsider, blant annet «Viten.no» Alle hadde ikke fått oppdatert til Notebook 14 i dag, så vi fikk

Digitale verktøy – en hjelp i formativ vurdering

Ressurser trekkes fram som en viktig faktor for å kunne tilpasse opplæringen: «Ja, det er vanskelig nå, fordi vi ikke har fått ressursene vi hadde i fjor, til å lage mestringsgrupper. Så nå blir det å gå til hver enkelt elev, snakke med ham, vise ham, prøve å hente ham opp igjen sånn underveis», sier Diana.