Utvidet EU-kontroll for elbiler

Periodisk kjøretøykontroll for elbiler | Norsk elbilforening

PKK eller EU-kontroll som det også kalles, har stort sett vært kjedelige greier for elbiler. Nå skal vi elbilister få egne kontrollpunkt. Joda, styring, bremser, sikkerhet m.m. blir kontrollert når elbiler er på EU-kontroll.

Slik blir den nye og strengere EU-kontrollen | NAF

EU-kontroll eller PKK Det egentlige navnet på EU-kontrollen er periodisk kjøretøykontroll, forkortet PKK. Europeiske land har slike kontroller, med sine lokale navn.

EU-kontroll | Elbil | AutoMester

Derfor må elbiler til EU-kontroll like ofte som alle andre biler. Sjekk når bilen må til EU-kontroll I 2015 utvidet myndighetene EU-kontrollen fra 85 til 150 punkter, der det ble tilføyd 4 nye og egne punkter for elbiler.

Automester utfører EU-kontroll på elbiler | Sortlandbil.no

Derfor må elbiler til EU-kontroll like ofte som alle andre biler. Sjekk når bilen må til EU-kontroll. I 2015 utvidet myndighetene EU-kontrollen fra 85 til 150 punkter, der det ble tilføyd 4 nye og egne punkter for elbiler.

Elbil | Statens vegvesen

Batteriene i elbiler svekkes over tid. I de batteripakkene som selges i dag, er teknologien annerledes enn i batteriene i eldre elbiler. Bytter du batterikjemi, må du være klar over at Statens vegvesen må godkjenne endringen (dette anses som ombygging).

Tilsyn og kontroll av: Elbiler og Ladesystemer for elbiler

1 Tilsyn og kontroll av: Elbiler og Ladesystemer for elbiler Sjefingeniør av standarder Elsikkerhet ivaretas normalt gjennom å benytte standarder som er harmonisert med sikkerhetskravene i EU direktiver (= standarder godkjent av EU kommisjonen)

EU-KONTROLL – tu.no

Nye punkter er bl.a. kontroll av ladekabel på elbiler og refleksvest i bil . Ved alvorlige feil blir det anledning til å gi bruksforbud i flere tilfeller enn tidligere. Bedre rutiner på stikkprøver: Som tidligere kan du bli valgt ut til en stikkprøvekontroll hvor Statens vegvesen undersøker at resultatet av kontrollen er korrekt.

Her er de nye reglene for EU-kontrollen – Tu.no

Klaus utvidet huset med 119 kvadrat. Reduserte strømutgiftene med 60 prosent – To tiltak står for 70-80 prosent av innsparingene.