Tvangsekteskap. Barnebortføring. Oppreisning. Straffeloven 1902.

Tvangsekteskap. Barnebortføring. Oppreisning. Straffeloven

Straffeloven 1902. En iransk mann ble av tingretten dømt til fire års fengsel for å ha tvunget sin datter til å gifte seg med sin fetter da hun var 14 år, jf straffeloven § 222 annet ledd, samt å unndra henne fra barnevernmyndighetenes omsorg, …

Forced marriage – UDIREGELVERK

Oct 17, 2008 · Straffeloven 1902. (12/8/2008) LAND-UNHCR-2010-05-05: UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Somalia (2/3/2011)

Drammensaken 2 LR (endelig) – Tvangsekteskap.net

Barnebortføring. Oppreisning. En iransk mann ble dømt til fire års fengsel for å ha tvunget sin datter til å gifte seg da hun var 14 år, jf straffeloven § 222, samt å unndra henne fra barnevernmyndighetenes omsorg, jf straffeloven § 216.

Date no marriage – onlytheriverknows.com

Nå ønsker vi å ta på Norge og tilbyr de beste priser og rabatter for deg også! I dag har vi ca 40 medarbeidere som arbeider hardt for å gi deg den beste servicen og den raskeste levering. Hvis du har spørsmål eller trenger svar du kan alltid kontakte vår kundeservice på [email protected], eller ring oss på ( +45) 32 200

[PDF]

Familievold – DUO

3.8 Oppreisning 51. II 3.9 Foreldelse 53 3.10 Henleggelse 55 i straffeloven av 22. mai 1902 nr. 10, § 219. I tillegg vil jeg forsøke å belyse noen tvangsekteskap og barnebortføring. Det samme gjelder de internasjonale forpliktelsene Norge er bundet av når det gjelder vold i nære relasjoner.

[PDF]

Borgarting lagmannsrett – LB-2008-121127

Tvangsekteskap. Barnebortføring. Oppreisning. Sammendrag En irakisk mann ble dømt til fire års fengsel for å ha tvunget sin datter til å gifte seg da hun var 14 år, jf straffeloven § 222, samt å unndra henne fra barnevernmyndighetenes omsorg, jf straffeloven § 216. Han ble videre dømt til å

www.simpsonltd.com

You are being redirected.

Forsikringsbedrageri – Overtredelse av straffeloven § 272

dc.contributor.author: Andersen, Henriette: dc.date.accessioned: 2014-08-01T22:00:54Z: dc.date.issued: 2014: dc.identifier.citation: Andersen, Henriette

Innst. O. nr. 73 (2008–2009) – Forsiden

Bestemmelsen om tvangsekteskap kom inn i straffeloven 1902 i 2003. Det er ingen tvil om at bestemmelsen bør videreføres. Retten til å kreve erstatning og oppreisning vil uansett være i behold også for slike krenkelser. Departementet har vurdert om vernet kan videreføres og eventuelt styrkes på annet vis enn ved å videreføre

[PDF]

1. Prinsipiell vurdering av ordningen – …

i straffeloven (strl.) kan gi grunnlag for voldsoffererstatning: 2 Grov smitteoverføring med tap av liv eller betydelig skade, – § 252 Grov tvang – § 253 Tvangsekteskap – § 254 Frihetsberøvelse – § 255 Grov frihetsberøvelse – § 257 Menneskehandel å tilkjenne oppreisning for så beskjedne skader. Dersom det er domfellelse for slike