Tilskuddsordninger — Karmøy kommune

Tilskuddsordninger — Karmøy kommune

Tilskuddsordninger av admin — sist endret 05.03.2018 – 10:13 Alle foreninger, lag og klubber som driver med forebyggende og aktiviserende arbeid i Karmøy kommune i tråd med den formålsparagraf som er fastsatt, er berettiget til tilskudd.

Tilskudd til virksomhet for eldre — Karmøy kommune

Karmøy kommune Rådhuset, postboks 167, 4291 KOPERVIK telefon: 52 85 75 00 · servicetorg: 52 85 75 10 · organisasjonsnummer: 940 …

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL FRIVILLIGE …

LEDSAGERBEVIS Karmøy kommunestyre har vedtatt at lag, foreninger og organisasjoner som mottar tilskudd fra Karmøy kommune, må akseptere ledsagerbevisordningen. Dette innebærer betalingsfritak for følgepersoner til funksjonshemmede ved arrangementer som lag, foreninger og organisasjoner holder.

Spillemidler til idrettsanlegg — Karmøy kommune

Om/about Karmøy Selvbetjening idrett og fritid › Tilskuddsordninger › Spillemidler til idrettsanlegg. Info. Spillemidler til idrettsanlegg Karmøy kommune. Rådhuset, postboks 167, 4291 KOPERVIK telefon: 52 85 75

Karmøy kommune, teknisk etat. En transparent …

I Borgaredalen har Karmøy kommune et godt anlegg for håndtering av avfall fra kommunens innbyggere. Deponiet har kapasitet i uoverskuelig framtid med dagens oppfyllingstakt. Ny Avfallsplan/strategi Arbeidet med ny avfallsplan er så vidt startet opp. Det må lages en plan for dagens og framtidens avfallshåndtering i Karmøy kommune.

Nettsiden til Karmøy kommune | Norge.no

Tilskuddsordninger. Alle tema. Natur og miljø Nettsiden til Karmøy kommune

[PDF]

Tilskuddsordninger for vannmiljøtiltak – Vannportalen

Tilskuddsordninger for vannmiljøtiltak Elin Valand, Rogaland fylkeskommune Haugalandet Tysvær kommune (samarbeid med Haugesund og Karmøy) 20 000 Undervisningsprosjekt for grunnskoleelever om fremmede arter i vann og marin forsøpling Alle Naturvernforbundet 57500.

Tilskuddsordninger – Frogn kommune

Tilskuddsordninger. Frogn kommune; Her finner du våre tilskuddsordninger og informasjon om Frivillighetsprisen og Kulturstipendet. Frogn kommune deler ut kulturmidler som et virkemiddel for å øke innsatsen i det frivillige organisasjonsarbeidet.

Tilskudd for privatpersoner – Husbanken

Husbanken gir tilskudd til ulike formål og målgrupper. Disse tilskuddene er rettet mot privatpersoner.

Tilskuddsordninger – Overhalla kommune

Tilskuddsordninger Tilskudd til kjøp av el-sykkel videreføres Kommunestyret har vedtatt at tilskuddsordningen skal videreføres med en ramme på 70.000 i 2018.