Tåler vi en utsettelse av dobbeltsporet?

Tåler vi en utsettelse av dobbeltsporet? – demokraten.no

 ·

Ikke er jeg ingeniør, ikke er jeg politiker og ikke er jeg næringslivsperson, men jeg tillater meg like fullt å spørre: Er dobbeltsporet mellom Oslo og Fredrikstad og Sarpsborg så avgjørende for utviklingen i Østfold at den varslede utsettelsen gjør at både næringslivet og persontrafikken blir så skadelidende som man får inntrykk av når ser …

Strid betyr utsettelse for dobbeltsporet

Strid betyr utsettelse for dobbeltsporet. Det er ikke nok at Hamar, Stange og Ringsaker senest i desember vedtar trase for dobbeltsporet. De må også godta Jernbaneverkets forslag, ellers får vi en strid som forsinker sporet minst fire år.

Bane Nor vil utsette dobbeltsporet

UTSETTELSE?: Bane Nor vil utsette byggingen av dobbeltspor til Hamar til 2026. FOTO: CHRISTIAN BERGHEIM. Bane Nor vil utsette dobbeltsporet. Bane Nor vil utsette byggingen av dobbeltsporet til Hamar. Jo Kjetil Heggelund. Publisert: 18.02.2018 20:26:19. Oppdatert: – Vi har vedtatt en NTP. Det er den jeg forholder meg til. Dette …

Østfold-benken raser over mulig dobbeltspor-utsettelse

Østfold-benken raser over mulig dobbeltspor-utsettelse – Så sent som i fjor vedtok vi en Nasjonal Transportplan på bakgrunn av anbefalinger fra daværende Jernbaneverket. Da er det alvorlig at fagetatene nå trekker tilbake rådene, sier Ole André Myhrvold (Sp). Vi skal bygge en god dobbeltsporet jernbane, det er vår målsetting

Jernbanedirektoratet vil utsette InterCity – Building

Bane NOR trosser protester og foreslår utsettelse av dobbeltsporet jernbane for de østlige byene. I februar i år skrev en rekke publikasjoner som NRK og Aftenposten at Bane NOR ønsket å trosse Stortingets vedtak og utsette utbygging av Intercity, har vi ikke sett noen mulighet til å fremskynde Intercity fra det som lå i

Vil forsinke utbyggingen av dobbeltspor på Østlandet – …

Jernbanedirektoratet stiller seg bak de fleste av Bane Nors anbefalinger om utsettelse. Så håper vi at det er gode fagmiljøer som vil komme med innspill. Vi skal bygge en god dobbeltsporet jernbane, det er vår målsetting, sier Solvik-Olsen. Bane Nor: – …

Næringslivet krever at Østfold-benken slåss for dobbeltsporet

– En utsettelse på flere år for bygging av dobbeltsporet gjennom Østfold får store konsekvenser for næringslivet og for enkeltpersoner. Eiendommer blir båndlagt på ubestemt tid. Investeringer blir utsatt og arbeidsplasser kan gå tapt. Årsaken er at en rask og moderne jernbane er ytterst viktig for en god infrastruktur, og dermed for

Jernbanedirektoratet vil utsette dobbeltsporet til

 ·

Jernbanedirektoratet vil utsette dobbeltsporet til Fredrikstad med tre år Dobbeltspor: (Foto: Erik Wiggo Larsen) har vi ikke sett noen mulighet til å fremskynde Intercity fra det som lå i høringsutkastet, sier kommunikasjonssjef Svein Horrisland i Jernbanedirektoratet. Forslaget innebar utsettelse av dobbeltspor til Fredrikstad …

– Vi mossinger er ikke avhengig av dobbeltsporet

En pause, forsinkelse eller utsettelse av dobbeltsporet betyr derfor i praksis ingenting for mossinger når det gjelder persontransport. Det betyr at man har mer enn god nok tid til både å utrede og bygge Norsk Banes alternative trasé med stasjon på Myra og som vil kunne bli ferdig omtrent på samme tid som den vedtatte traseen.

Protesterer mot Intercity-utsettelse | kommunal …

-Vi skylder østfoldingene å si fra til Bane Nor og bevilgende myndigheter om at en utsettelse av dobbeltsporet ikke er akseptabelt. Forsinkelser vil ramme hele østfoldsamfunnet, sier politikerne i en felles pressemelding onsdag.