Stortinget vedtok den nye kommunen

Stortinget vedtok den nye kommunen | Asker kommune

Nye Asker blir med det eget rettssubjekt, og fellesnemnda får formell myndighet som øverste politiske styre i arbeidet med å etablere den nye kommunen. Da har vi nådd …

Sak – stortinget.no

Den nye loven består av to hovedelementer. For det første gjøres EUs personvernforordning til norsk lov gjennom en inkorporasjonsbestemmelse. For det andre gis det en rekke bestemmelser som supplerer reglene i forordningen. Det er også endret en rekke bestemmelser i særlovgivningen som følge av den nye personopplysningsloven.

Startskuddet for ny kommune | Nye Drammen

Stortinget vedtok sent torsdag kveld et nytt norsk kommunekart og reduserte antallet kommuner fra 426 til 354. Dermed er også den nye storkommunen av Svelvik, Nedre Eiker og Drammen godkjent, og ordførerne i de tre kommunene mottok Storti …

Nye Ålesund kommune – Bakgrunn

Hausten 2017 blei det klart at det ikkje blei mogleg for Haram å søke om omgjering av vedtaket. Haram er difor med som fullverdig medlem i den nye kommunen. Prosjektleiar/rådmann. 5. oktober 2017 tilsette fellesnemnda Astrid Eidsvik som prosjekleiar for arbeidet med å danne nye Ålesund. Eidsvik blir rådmann i den nye …

Fellesnemnda – Nye Volda

Fellesnemnda fungerer som eit kommunestyre for den nye kommunen, og vert så løyst opp når kommunestyret for den nye kommunen har konstituert seg etter kommunevalet hausten 2019. Denne nemnda vart formelt oppretta 20. juni 2017, etter at Stortinget vedtok kommunereforma nokre dagar tidlegare.

Trøndelag fylkeskommune og Indre Fosen kommune ser …

Stortinget vedtok 8. juni 2016 sammenslåingen av Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag til nye Trøndelag. Dette er den første endringen i fylkesstrukturen siden Bergen ble en del av Hordaland i 1972. Trøndelag har fått fylkesnummer 50, og alle kommunene i Trøndelag har fått nye kommunenummer.

[PDF]

Nye steinkjer kommune

Den nye kommunen skal være et regionalt tyngdepunkt i Trøndelag. Den skal bygge på det Stortinget behandlet og vedtok kommunesammenslåing 08.06. 2017. Etter at Stortinget har fattet sitt vedtak skal kommunene ha felles kommunestyremøte

Nye Ålesund kommune – Stor einigheit på felles

Dei fem kommunestyra i nye Ålesund blei einige om 77 kommunestyrerepresentantar i den nye kommunen. Stortinget vedtok 8. juni at Haram går inn i nye Ålesund på tvers av lokalt vedtak. Sandøy, Skodje, Ørskog og Ålesund har frivillige vedtak. På grunn av at Haram ikkje er med frivillig, så måtte det haldast eit felles kommunestyremøte.

Nye endringer i introduksjonsloven | IMDi

Stortinget vedtok 11. juni 2018 et forbud mot bruk av ansiktsdekkende plagg i undervisningssituasjoner. Det ble derfor vedtatt en ny bestemmelse i introduksjonsloven § 27 a som regulerer forbudet .

Stortinget går for Ørland – NRK Trøndelag – Lokale …

Stortinget vedtok torsdag kveld med stort politisk flertall den nye langtidsplanen for Forsvaret. Et bredt politisk flertall gikk blant annet inn for at Norge skal kjøpe inntil 52 jagerfly av typen F35. Disse flyene skal plasseres på den nye kampflybasen på Ørland. Dermed er det slutt på 60 år