Søk penger til å rydde opp i marin forsøpling

Søk penger til å rydde opp i marin forsøpling

80 millioner kroner skal deles ut fra Miljødirektoratet til lag, organisasjoner og bedrifter som vil rydde opp i marin forsøpling. Fylkesmannen oppfordrer tromsværingene til å …

Søk penger til å rydde opp i marin forsøpling

80 millioner kroner skal deles ut fra Miljødirektoratet til lag, organisasjoner og bedrifter som vil rydde opp i marin forsøpling. Søknadsfrist: 15.februar.

Søk støtte til å rydde opp i marin forsøpling

Søk støtte til å rydde opp i marin forsøpling Har du en god ide som kan bidra til å rydde opp i forsøplingen i havet og langs kysten? Tilskuddsordningen for opprydding er i år på 80 millioner kroner.

Fylkesmannen i Troms – Søk penger til å rydde opp i marin

Vi bor ved havet og lever av havet. Vi må rydde opp i plastproblemet før det er for seint! Hjelp oss å tipse de som bør søke på Miljødirektoratets

Søk penger til å rydde opp i marin forsøpling – Karlsøy

80 millioner kroner skal deles ut fra Miljødirektoratet til lag, organisasjoner og bedrifter som vil rydde opp i marin forsøpling. Fylkesmannen oppfordrer tromsværingene til å …

Søk støtte til tiltak mot marin forsøpling – – Klima i fokus

Har du en god ide som kan bidra til å rydde opp i havet? I så fall har miljødirektoratet penger! Miljødirektoratet deler i år ut 15 millioner kroner til tiltak mot marin forsøpling.

Søk støtte til å rydde opp i marin forsøpling – …

Søk støtte til å rydde opp i marin forsøpling 12. januar 2018 10:47 | Av Asle Isaksen | Tips redaksjonen om en historie Har du en god ide som kan bidra til å rydde opp i forsøplingen i havet og langs kysten?

Søk støtte til å rydde opp i marin forsøpling – Volda …

No kan frivillige organisasjonar, foreningar, private og offentlege foretak søke om pengar til å rydde opp i forsøpling i havet og langs kysten. Tilskotsordninga for opprydding er i år på 80 millionar kroner. Fristen for å søkje er 15. februar. Tilskotsmidlar kan gå til opprydding både i strandsona, langs elvebreddar og på havbotnen.

Søk om penger til å rydde opp – Folkebladet

 ·

Miljødirektoratet har satt av 80 millioner kroner for 2018 som skal deles ut til lag, foreninger, organisasjoner og bedrifter som vil rydde opp i marin forsøpling.

Søk støtte til tiltak mot marin forsøpling

Vi vil gjerne støtte utvikling av innovative metoder for å rydde opp, og vi er interessert i informasjonskampanjer og undervisning som skal forebygge marin forsøpling i Norge. Utlysning av tilskudd til tiltak mot marin forsøpling