Samtaler med barn om religiøse og eksistensielle spørsmål

Små barn, store spørsmål. Eksistensielle og religiøse

Olav Skjerpe Små barn, store spørsmål Eksistensielle og religiøse spørsmål i barns livsverden Empirisk materiale fra På skråss i Aftenposten i årene 1985 til 2005 HØST 2010 Til minne om farfar ( )

Eksistensielle spørsmål – askele.no

Eksistensielle spørsmål handler om liv og død, meningen med livet, sannhet og løgn, sammenheng og ensomhet, forståelse og fortvilelse, utfoldelse og forløsning, fellesskap og samspill, hengivelse og fortapelse, isolasjon og håp.

Små barn, store spørsmål : eksistensielle og religiøse

Små barn, store spørsmål : eksistensielle og religiøse spørsmål i barns livsverden : empirisk materiale fra «På skråss» i Aftenposten i årene 1985 til 2005 Denne avhandlingen handler om barns eksistensielle og religiøse livsspørsmål. Empiri hentes i For at kommunikasjonen med barn og unge skal kunne

[PDF]

Små barn, store spørsmål – brage.bibsys.no

Eksistensielle og religiøse spørsmål i barns livsverden som hadde svar til et lite barn med store spørsmål 2. Tittel (bokmål) Små barn, store spørsmål Eksistensielle og religiøse spørsmål i barns livsverden Tittel (nynorsk) Små barn, store forestillinger om barn og barndom har endret seg over tid. I sitt banebrytende arbeid

Eksistensielle samtaler – hvem, hva, når? v/olga Tvedt

Et mest mulig normalt liv, med normal døgnrytme og adgang til å komme ut Tilby samtaler om eksistensielle spørsmål Lindrende behandling og en verdig død Veiledningshefte nov. 2013: «Samhandling mellom helse- og omsorgs-tjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn.»

Barns religiøse spørsmål – sando.co

Samtaler om religiøse spørsmål og livsspørsmål kan være med på å gi barn grunnlag for å utvikle en livsanskuelse. (70) Dersom de ansatte i barnehagen verbalt eller nonverbalt har signalisert at de ikke har lyst til å snakke om religiøse spørsmål, kan det føre til at barna ikke lenger spør.

Om samtalerommet

Om samtalerommet Familieterapi – også kalt systemisk terapi – har fokus på de sammenhengene vi står i, de relasjonene som påvirker vår hverdag. For mange vil det si en familie: enten foreldre, søsken, storfamilien, en partner, en tidligere partner og / eller barn.

Kristendom, oppvekst og læring høsten 2017 – Det

Studentene skal lære å planlegge og lede kirkelige læringsaktiviteter med barn og ungdom på teologisk, religionspedagogisk og kulturfaglig informert vis. Vi skal jobbe med utvikling, ledelse og gjennomføring av slike aktiviteter med vekt på bl.a. prekenarbeid, estetiske praksiser og samtaler om religiøse og eksistensielle spørsmål.