Posttraumatisk stress­lidelse og arbeid1

Posttraumatisk stress­lidelse og arbeid1

Posttraumatisk stress­lidelse og arbeid1 (2011) Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) er en diagnose som har en alvorlig hendelse som et nødvendig diagnostisk kriterium.

Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) og arbeidslivet – PDF

Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) og arbeidslivet Marit Skogstad, Monica Skorstad, Arve Lie, Hilde Slørdahl Conradi, Bjørn Lau, Trond Heir, Lars Weisæth Nr. 3 (2011) Årgang 12, Serie: STAMI- rapport

Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) og arbeidslivet – …

Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) og arbeidslivet. Oslo: Statens Arbeidsmiljøinstitutt, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (STAMI-rapport Nr. 3).

[PDF]

Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) og arbeidslivet

4 P’er: Ikke patologiser (ikke sykeliggjør reaksjonen), ikke psykologiser, unngå piller og ikke påtvinge profesjonell hjelp. Mennesker som opplever høy grad av posttraumatiske stressymptomer én til tre måneder etter den utløsende hendelsen, kan ha behov for profesjonell hjelp, og det er vist at kognitiv terapi har en positiv effekt.

Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) og arbeidslivet

Issue date 2011. Share. Metadata Show full item record

Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) – NEL

Skjerming, sosial støtte og tilrettelegging for raskt å vende tilbake til arbeid har også vist seg å være forebyggende. Det er mer usikkerhet om nytteverdien av å selektere arbeidstakere til risikoutsatte yrker, men dette kan være av verdi hvis det undersøkes på de riktige faktorer.

Posttraumatisk stressforstyrrelse – NHI.no

Posttraumatisk stresslidelse er en relativt langvarig, og ikke sjelden kronisk tilstand, som kan oppstå etter alvorlige eller langvarige psykiske traumer. Dette kan være ulykker, krig, katastrofer og overgrep (voldtekt, seksuelle overgrep, mishandling).

Dette er posttraumatisk stresslidelse – Lommelegen

Opplevd grad av trussel er utslagsgivende for om du får plager, og hvor alvorlige de blir i ettertid, legger hun til. Ifølge Oslo universitetssykehus er posttraumatisk stresslidelse (PTSD) en betegnelse på en samling symptomer som noen opplever etter å ha erfart potensielt traumatiserende hendelser. Potensielt traumatiserende hendelser kan …

Arbeidsmedisin | Arbeidsmiljøsenteret

Posttraumatisk stress­lidelse og arbeid1. Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) er en diagnose som har en alvorlig hendelse som et nødvendig diagnostisk kriterium.

Posttraumatisk stresslidelse – Helsebiblioteket.no

Men opplever du at symptomene forverres, at de vedvarer over tid og hindrer deg i vanlige gjøremål kan du ha posttraumatisk stresslidelse (PTSD). De fleste med PTSD får symptomer rett etter at å ha vært gjennom en opprivende hendelse.