Parlamentarismens utvikling og dens politiske konsekvenser

Parlamentarismens utvikling og dens politiske konsekvenser

Parlamentarismens utvikling og dens politiske konsekvenser Om prosjektet. Aldri har det vært så mange demokratier som i dag, og aldri har en større andel av verdens befolkning levd under et mer eller mindre velfungerende, demokratisk styresett.

Forskningsprosjekter – Institutt for statsvitenskap (ISV)

Folkebevegelser og demokrati; Forskyvninger av marine bestander og motstandsdyktigheten i polar ressursforvaltning (STOCKSHIFT) P Parlamentarismens utvikling og dens politiske konsekvenser; Party-Interest Group Relationships in Contemporary Democracies: Character, Causes and Consequences (PAIRDEM) …

Parlamentarismen i utvikling – stortinget.no

Hvis et flertall i Stortinget vedtar at de ikke lenger har tillit til regjeringen, må den gå av. Parlamentarismen er et styresett som gir parlamentet (Stortinget) kontroll over den utøvende makt (regjeringen).

Parlamentarisme og politiske partier – Historie Vg2 og …

Etter at parlamentarismen ble innført, endret det politiske systemet i Norge seg. Stortinget styrket sin posisjon på bekostning av konge og regjering. Slik ble folkestyret og demokratiet i Norge styrket. En annen konsekvens ved innføringen av parlamentarismen er dannelsen av politiske partier og parlamentarisk praksis.

[PDF]

Utvikling, trender og konsekvenser frem til 2025

Jul 04, 2014 · 5.2 Unge voksne og innvandrere mest utsatt for lavinntekt 24 5.3 Oppsummering, konsekvenser av utviklingen i levekår 28 6. TEKNOLOGI OG BRUKERATFERD 29 6.1 Fire krefter vil påvirke den teknologiske utviklingen 29 6.2 De «nye» brukerne representerer et større mangfold 31 6.3 Oppsummering, …

Den industrielle revolusjonen i Storbritannia by …

– Utvikling og voksene industi i Europa – Behov for råvarer og nye avsetningsmarkeder – Erobringen av Afrika – Kolonier i Sør-Vest Afrika Benedicte Telle Hvilke sosiale og politiske konsekvenser kom det ut av den industrielle revolusjonen i Storbritannia? – Libær, Ivar, mfl. Historie. Påbygging VG3. Cappelen, 2008

[PDF]

Den russiske revolusjonen og dens konsekvenser – …

Den russiske revolusjonen og dens konsekvenser I 2017 er det 100 år siden den russiske revolusjonen brøt løs. Tatt dette, og den spente situasjonen

Den norske stortingsvalgordningen og dens politiske

Denne artikkelen gir først en oversikt over hovedtyper av valgordninger og utviklingen av den norske valgordningen for stortingsvalg, og dernest en analyse av den nåværende ordningen med vekt på dens politiske konsekvenser.

Authors: Bernt AardalAffiliation: University of Oslo

Den politiske utviklingen i Norge etter 1814 by Helle

Splittelser og utvikling på den borgelige siden Høyre utvikler seg etter hvert til brorskapet og næringslivets parti. Bøndene i Venstre bryter ut i 1920, og stifter Bondepartiet som etter hvert blir Senterpartiet i 1959. Kristenfolket i Venstre bryter ut i 1933 og danner Kristelig folkeparti.

Reformasjonen og dens politiske konsekvenser | …

500 år med Luther & Co i europeisk historie. Det er 500 år siden Martin Luther hang opp sine teser. Han fikk følge av andre reformatorer og de påvirket både sin samtid og historien og samfunnsutviklingen i århundrene som fulgte.