Opptakskrav til grunnskolelærerutdanning

Opptakskrav til grunnskolelærerutdanning – HiOA

Opptakskrav til grunnskolelærerutdanning. For å komme inn på grunnskolelærerutdanningene må du ha karakteren 4 i matematikk. Oppfyller du …

Innleiing. Opptakskrav – PDF – docplayer.me

Fagplan for norsk 1U (30 studiepoeng) kompetanse for kvalitet Fagplan for norsk 1U (30 studiepoeng) kompetanse for kvalitet byggjer på nasjonale retningslinjer for norskfaget i rammeplan for grunnskolelærerutdanning

Grunnskolelærerutdanning 1.-7. | utdanning.no

Du får kunnskap om fagene du skal undervise i, og kompetanse til å overføre denne kunnskapen til elevene i 1.-7. trinn. Grunnskolelærerutdanning 1.-7. | utdanning.no Hopp til hovedinnhold

Søknad og opptak – Universitetet i Agder

Opptak Opptak til studier ved Universitetet i Agder Samordna opptak De fleste årsstudier, bachelorprogram og noen integrerte 5 årige master program søkes i Samordna opptak. Man registrerer nettsøknad via Samordna opptak sine sider: www.samordnaopptak.no For å kunne registrere søknad må man ha Min-ID.

Lærerutdanningen en av vinnerne i årets studieopptak

Alle lærerutdanningene tilbyr flere studieplasser i årets hovedopptak til høyere utdanning. I Oslo vil flere enn noensinne bli grunnskolelærer.

Grunnskulelærarutdanning 5.-10. trinn i Bergen – …

Som lærar for 5.-10. trinn vidareutviklar du elevane sine grunnleggande ferdigheiter og legg til rette for læring hos barn og unge.

Praksis i grunnskolelærerutdanning 5.–10. trinn – …

Informasjon til praksislærere og skoleledere tilknyttet campus Bergen. Praksis i grunnskolelærerutdanning 5.–10. trinn – Bergen – Høgskulen på Vestlandet Hopp til …

Opptakskrav | Universitetet i Bergen

Opptakskrav og krav til dokumentasjon Søkjarar over 25 år blir tekne opp på grunnlag av realkompetanse eller generell studiekompetanse . Ingen krav til …

Grunnskolelærerutdanning 1.–7. trinn – masterprogram …

Grunnskolelærerutdanning 1.–7. trinn. Sted: A001 i Akrinn Opptakskrav Søknadsfrist 15. april. Det er ett opptak i året, Troms eller Finnmark, får du ettergitt om lag 55 000 kroner. Dette kommer i tillegg til den andre ordningen og krever heller ikke at du fullfører studiet på normert tid.

[PDF]

GRUNNSKOLELÆRERUTDANNING 1.-7. TRINN …

arbeidsmåtar som passar frå første til og med sjuande trinn, og dei skal få kjennskap til korleis praktisk-estetiske arbeidsmåtar kan brukast i faget. Dei skal utvikle ei god forståing av samanhengen mellom fag, fagdidaktikk og praksis. Med denne faglege bakgrunnen skal studentane også møte og ta i bruk vitskaplege arbeidsformer.