Ny terminal skal bedre kollektivtilbudet

Ny terminal skal bedre kollektivtilbudet – Askøyværingen

Når byggingen av Sotrasambandet starter skal kollektivterminalen ved Storavatnet flyttes. – Dette vil føre til et mye bedre busstilbud, sier Skyss.

Signerte ny belønningsavtale om bedre …

– Regjeringen ønsker at kollektivtransporten skal ta en større del av dagens persontransport med bil i byområdene. Grenland er blant de største byområdene i landet, og det er derfor viktig at kollektivtilbudet er attraktivt. Utviklingen de siste årene

Slik blir kollektivtilbudet – AtB

Kollektivtilbudet blir bygd opp som et nettverk i Trondheimsområdet (Trondheim, Klæbu, Avgangene skal være koordinert og neste buss skal komme etter få minutter på omstignings- og knutepunkt. Bedre for flere. I arbeidet med ny rutestruktur fra 2019 er det gjort grundige analyser av reisestrømmer og fremtidig byutvikling, med

Rapport. Forslag til ny organisering av kollektivtilbudet

Dette prosjektet skal identifisere, drøfte og foreslå endringer som kan ivareta hensynet til en bedre samlet og mer effektiv ressursbruk som dermed kan styrke kollektivtilbudet i distriktene. Målet er å peke på mulige endringer og tiltak for å styrke forutsetningene for et bedre kollektivtilbud i distriktene.

Superbusser skal gi bedre kollektivtilbud – adressa.no

 ·

Flere avganger, rette traseer, større busser med bedre komfort. De nye superbussene skal ligge som et fundament i det nye rutetilbudet. Flere avganger, rette traseer, større busser med bedre komfort. Her er Kotengs dom over ny-trenerens RBK-start Administrerende direktør Janne Sollie i AtB sa at når det nye kollektivtilbudet skal

POSTEN Ny Østlandsterminal – Robsrud. Fagutredning

4 4 1 Bakgrunn 1.1 Tidligere planprosess Fra Postens side er det et mål å etablere en ny terminalstruktur, med færre og større sorteringsterminaler. På landsbasis skal antallet terminaler reduseres fra 33 til 12 for brev, og fra 21 til 13 for pakker. Nytt terminalanlegg for Østlandet, med høyteknologisk utstyr for automatisert produksjon, er kjernen i …

Ny PostNord-terminal i Trondheim – tungt.no

Ny PostNord-terminal i Trondheim «Bygg jernbane ut hit». Det var det klare budskapet varaordfører Hilde Opoku i Trondheim kommune fikk da hun nylig åpnet PostNords nye terminal på Torgård.

[PDF]

OVERORDNET KOLLEKTIVSTRUKTUR LANGS NY E39 …

STRATEGI FOR KOLLEKTIVTILBUDET BERGEN–STAVANGER 5 INNHOLD 0 Sammendrag 7 1 Innledning 9 1.1 Bakgrunn 9 › Håvik terminal Ulike terminal- og holdeplassutforminger er skissert og drøftet. Viktige hensyn å ta tidlig i planleggingen av ny E39. Skal mobiliteten styrkes for alle og skal byvekst og endringer i reisemønstre

Hvor bra er den nye reiseplanleggeren Entur? – Entur skal

Samler rutetider for kollektivtilbudet i hele landet i en og samme app. I dag lanserer Samferdselsdepartementet imidlertid en ny, nasjonal reiseplanlegger, som skal gjøre hverdagen for kollektivreisende enklere. Entur er langt bedre, men den tar ikke med flybuss i ruteinformasjonen, kun lokalbuss.

Avinor forbereder ny terminal på Tromsø lufthavn : …

I vinter starter de første arbeidene med å bygge ny terminal. Byggeindustrien. Publisert: 20.11.2017 09:00. Blant annet skal toalett-fasilitetene i nordre pir utbedres, og mesaninen inn mot securitykontrollen skal utvides for å få bedre flyt, og unngå kødannelser i trappen og i avgangshallen.