Malek-selskap søker tre utviklingstillatelser

Malek-selskap søker tre utviklingstillatelser | IntraFish

 ·

Malek-selskap søker tre utviklingstillatelser Seafarm Solutions og Arctic Seafood Group AS søker tre utviklingstillatelser for et konsept med todelt påvekstanlegg i sjø – lukket smoltproduksjon og matfiskproduksjon i nedsenkbar merd.

Utviklingstillatelser – fiskeridir.no

Den midlertidige ordningen med utviklingstillatelser opphørte fredag 17.november 2017. Søknader som kom inn i løpet av fredag 17.november 2017 vil bli behandlet. Teknologien som blir utviklet i prosjektene skal deles slik at den kommer hele næringen til gode.

Bergen-selskap søker utviklingstillatelser – Kyst.no

Selskapet Biofish Holding har søkt om utviklingstillatelser for et semilukket konsept.

Northern Lights Salmon søker tre utviklingstillatelser

 ·

«Northern Lights Salmon (NLS) fra Balteskard i Troms har søkt om tre utviklingstillatelser for å bygge OptiFarm. Løsningen skal i hovedsak eliminere luseproblemet og gi vesentlig høyere tilvekst og mer arealeffektiv produksjon», heter det i en pressemelding mandag. NLS har samarbeidet tett med utstyrsleverandøren NOFI om prosjektet.

Northern Lights Salmon søker om utviklingstillatelser

Northern Lights Salmon søker om utviklingstillatelser Del via e-post Del på LinkedIn Del på Twitter Del på Facebook OptiFarm er et semi-lukket anlegg som består av tre …

53 utviklingstillatelser klare så langt – Tekfisk

 ·

Grieg søker om ti utviklingstillatelser for offshoremerd i betong. Foto: Joar Grindheim. Konstruksjonen blir bygget med vind- og bølgebryter, og doble flytekrager. Toppen skal kunne være bevegelig og flyttes ti meter under overflaten.

Søk – fiskeridir.no

Målet er å behandle søknader om utviklingstillatelser raskere Fiskeridirektoratet opplever stor pågang fra selskaper som søker om utviklingstillatelser. Hittil er det mottatt 49 søknader og det er ventet en god del flere før den midlertidige ordningen opphører.

Grieg Seafood søker om å drive oppdrett til havs – SYSLA

Fra før har 36 ulike konsepter søkt om utviklingstillatelser. Marine Harvest har tre ulike søknader inne, den lukkede merden Egget er en av disse. Også Lerøy, Cermaq og Nordlaks er på søkerlisten. Foreløpig er Salmar den …