Kulturdepartementets strategi for åpne data

Kulturdepartementets strategi for åpne data – …

Kulturdepartementet legger med dette frem en strategi for å gjøre offentlige data tilgjengelig for bruk. Regjeringen ønsker å styrke arbeidet med å gjøre offentlige data tilgjengelig for viderebruk og gjenbruk.

[PDF]

Kulturdepartementets strategi for åpne data 2017 …

Kulturdepartementets strategi for åpne data 2017-2022 – vedtatt av Kulturdepartementet 03.10.2017 3 tilfredsstiller i begrenset grad definisjonen2 til åpne data per i dag, men representerer et potensial i form av data, infrastruktur og brukere.

[PDF]

Strategi for åpne data på kulturfeltet – dms-cf …

Kulturdepartementets strategi for åpne data tredjeparts opphavsrettigheter. Åpne data om ordninger på kulturområdet vil kunne bidra til en mer transparent kulturforvaltning.» Forvaltningsdata og samlingsdata Strategi for åpne data på kulturfeltet Author:

GitHub – difi/data-tilgjengeliggjoring

GitHub is where people build software. More than 28 million people use GitHub to discover, fork, and contribute to over 85 million projects.

Strategi for åpne data – Bibliotekutvikling.no

Vi på Nasjonalbiblioteket hilser Kulturdepartementets nylig vedtatte strategi for åpne data velkommen, sier avdelingsdirektør Svein Arne Solbakk i avdeling for digital bibliotekutvikling (DBU).

Åpne kulturdata – Kulturrådets strategi og praktiske …

mange gode eksempler og begrunnelser på verdien av åpne data i tidligere innlegg trekke fra ett argument Kulturrådets strategi og praktiske løsninger Kulturrådets strategi for arbeidet med åpne kulturdata Lars Rogstad.

[PDF]

Hva skjer i Kartverket? – klabsite.files.wordpress.com

Strategi og retning. Statlige etater får mer brukerfokus gjennom åpne data. Henspilles i strategier og skjer i resten av Norden. Økt fokus på tilrettelegging av data

[PDF]

ITS-strategi for Statens vegvesen

ITS-strategi for Statens vegvesen Revisjon 2012 Nr. 179 Vegdirektoratet Veg- og transportavdelingen Trafikkforvaltning NPRA records and produces a large amount of data and will facilitate use of ITS data for external users. Det tidligere strategi-