KOSTRA Barnevern Halden

KOSTRA Barnevern Halden – SSB

Barnevern Vi har fått henvendelser de siste dagene fra publikum om at noen utgir seg for å være SSB. De har fått e-post med beskjed om at de har vunnet en mobil.

Kostra Halden – SSB

Kostra Vi har fått henvendelser de siste dagene fra publikum om at noen utgir seg for å være SSB. De har fått e-post med beskjed om at de har vunnet en mobil.

Barnevern Halden kommune – PDF – docplayer.me

Barnevern Halden kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 15. februar 2017 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG INNLEDNING Bakgrunn Problemstilling

[PDF]

Halden kommune – okrev.no

Barnevern Halden kommune Forvaltningsrevisjonsrapport . praksis og KOSTRA analyser. En fullstendig redegjørelse for anvendt metodikk fremgår av Østfold kommunerevisjon takker Halden kommune for godt samarbeid i forbindelse med gjennomføringen av revisjonen.

Referat fra møte i KOSTRA arbeidsgruppe, barnevern. – …

Referat fra møte i KOSTRA arbeidsgruppe, barnevern. Sak 1. Statusrapport fra barnevernsstatistikkfeltet v/ Trygve Kalve Individstatistikken, knyttet til KOSTRA-skjema 15: Ved publiseringen av ureviderte tall den manglet det oppgaver fro 20 kommuner.

Barnevern – halden.kommune.no

Dersom foreldrene og/eller barnet når det er fylt 15 år, er uenige i dette, behandles saken i fylkesnemnda for barnevern- og sosiale saker. Avgjørelser i fylkesnemnda kan ankes inn for det ordinære rettsapparatet. Halden kommune – Postboks 150, 1751 Halden – Storgata 8, 1771 Halden – Telefon 69 17 45 00 – Telefax 69 18 00 58

Kostra rapport 2016 – user-74413265447.cld.bz

 ·

Barnevern – mottakere. Nøkkeltallene viser andel barn i aldersgruppa 0-17 år som har fått del i hjelpe- eller omsorgstiltak i løpet av året. Andelen varierer mye mellom kommunene i fylket, og Hvaler, Eidsberg og Aremark har den høyeste andelen. Moss og Våler har lavest andel barn med barnevernstiltak av kommunene i fylket.

Barnevern – halden.kommune.no

Halden kommune – Postboks 150, 1751 Halden – Storgata 8, 1771 Halden – Telefon 69 17 45 00 – Telefax 69 18 00 58 Org. nr.: 959159092 Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen – [email protected]

Velg hvilken kommune du vil se Kostra-tall for.

Telemarksforsking gir deg KOSTRA-tall for hele landet, og tilbyr utvidet KOSTRA-analyse for din kommune.

[PDF]

Nøkkeltall – Østfold Analyse

KOSTRA (KOmmune og STat RApportering) gir oss muligheter til å beskrive og sammenligne kommunenes økonomiske situasjon og utvikling. Ved å sammenholde …