Kommunen frikjent av KOFA i saken om kjøp av advokattjenester

Harstad kommune frikjent av KOFA i saken om kjøp av

«Harstad kommune har ikke brutt regelverket for offentlige anskaffelser». Det er Klageorganet for offentlige anskaffelser (KOFA) sin konklusjon i saken om rammeavtale for kjøp av advokattjenester i barnevernssaker. Advokatfirmaet Simonsen Vogt og Wiig AS klaget Harstad kommune inn for KOFA. K

[PDF]

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse – kofa.no

faktureres ikke internt i kommunen for denne bruken. Kjøpene er ikke kunngjort. (2) Menneskerettighet (heretter klager) brakte saken inn for Klagenemnda for offentlige ved å inngå kontrakt om kjøp av juridiske tjenester og barnevernsfaglige tjenester uten Klager anfører at innklagedes kjøp av eksterne konsulenttjenester og

Klagenemnda For Offentlige Anskaffelser | KOFA > …

Om KOFA. Nemndsmedlemmar. Georg Fredrik Rieber-Mohn; Tone Kleven; Arve Rosvold Alver; Gro Amdal; saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem: Type sak: Prioritert rådgivende sak: Hå kommune gjennomførte en åpen tilbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtale for kjøp av advokattjenester. Klager anførte at skjønnsutøvelsen

advokat/partner Åshild Fløisand – PDF

KOFA-sak 2011/294 Spørsmål om Askøy kommune hadde overskredet beløpsgrensen i rammeavtale om kjøp av advokattjenester. Klagenemnda kom til at kontraktstildelingene lå innenfor rammeavtalen. Klager fikk derfor ikke medhold i at oppdragsgivers kjøp av advokattjenester innenfor rammeavtalen. var en ulovlig direkteanskaffelse. 18

Kommunen frikjent i Bukkøy-saken – Fagbladet.no

Helsepersonellet i Bydel Gamle Oslo har utført et samvittighetsfullt og solid arbeid, heter det i dommen fra Oslo tingrett der kommunen frikjennes for tiltalen for å …

Anklager Nøtterøy kommune for brudd på loven – NRK

Kommunen tilbakeviser påstandene og skriver til KOFA at avtalen med Gulsrud Booking er en tjenestekonsesjon, og dermed ikke skal lyses ut som et offentlig anbud. – Ikke brudd på loven – De har en avtale om bruk av 1990-bygget og …

Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger – PDF

Rapporten ble bestilt av kontrollutvalget på møte 21. august I denne rapporten vurderes det om kommunen har betryggende styring og kontroll med bruken av konsulenttjenester. og dokumentasjonen på at konkurranse er utført vil ligge der. 5.4 Oppvekst og kultur Barneverntjenesten kjøp av advokattjenester Barneverntjenesten …

innkjopsforum31_08092008 by Forum for offentlige

Dec 17, 2011 · Potensielle driftsoperatører er i konkurransegrunnlaget forpliktet til å informere vertskommunen om sine planer, knyttet til opprettelse av mottak i kommunen. I forbindelse med tilbudsinnlevering informerer UDI kommunen om at de har mottatt et tilbud om mottaksvirksomhet i deres kommune.

[PDF]

1010 nyheter ser TORSDAG 10. OKTOBER 2013 Uten …

kommunen kjøpt advokattjenester av Christian Stang Våland for til sammen 2,5 milli-oner kroner. Professor mener meavtaler for kjøp av juridiske tjenester i framtiden, sier Peder-sen. om at saken gis prioritet fra departementets side. Myrli ber departementet

Kvinner jobbet som prostituerte og vasket for kommunen

Dette er bare noe av det Fagforbundet-topp Trond Finstad avdekket i jobben som regnskapskontrollør. – Kvinner jobbet som prostituerte og vasket for kommunen – Fagbladet.no JavaScript is disabled in your web browser …