Kjole- og draktsyer (svennebrev)

Kjole- og draktsyerfag | utdanning.no

I kjole- og draktsyerfaget framstilles klær tilpasset enkeltkunder samt klær til mindre kolleksjoner. Behov og etterspørsel endres i tråd med moter og trender. Kjole- og draktsyerfaget skal dekke samfunnets behov for målsydde og håndverksproduserte klær der form, farge og materialer er tilpasset den enkelte.

Programfag – Kjole- og draktsyerfaget

Kjole- og draktsyer er et gammelt og tradisjonsrikt yrke, som stadig er i utvikling. Kjole- og draktsyer designer klær og antrekk, presentere dette for kunden i form av skisser og ferdigstilte produkter i tråd med kundens ønsker.

Kjole- og draktsyer – Søkutdanning.no

En kjole- og draktsyer skal kunne sy alle typer dameklær, tilpasset en kunde, ved å fremstille et plagg fra idé til ferdig produkt. Syersken skal kunne designe klesplagget, presentere dette for kunden i form av skisser og ferdigstille produktet i tråd …

Norges Kjole- og Draktsyerforbund – Organization – 3

Her er et av våre medlemmer, Malin Venås! Hun har svennebrev som kjole- og draktsyer fra 1996, har 2-årig fagskole i konfeksjonsfag, og lang erfaring i faget.

Svenneprøve i Kjole- og draktsyerfaget for Oslo og

Svenneprøve i Kjole- og draktsyerfaget PLAGGTYPE: RAMMER: (se vedlegg) Tema: Hjelpemidler: Lærerplaner for kjole- og draktsyerfaget, grunnformer og alle lærebøker. Kandidaten skal arbeide selvstendig.

Om meg – Maria Valsdottir

Strikking har etter hvert blitt en stor del av arbeidet mitt, og jeg har også fullført to årig utdanning fra Universitetet i Sørøst-Norge i ”kreativ maskinstrikking”. Jeg holder kurs og er forhandler for Strikkemaskiner AS som fører Silver-Reed …

SØM OG TJENESTER – Om meg

Jeg heter Hanne Mortensen Lie og er utdannet kjole- og draktsyer med svennebrev i faget.

Vg3 Kjole- og draktsyerfaget (lære i skole) / Design og

Etter disse to årene kan du gå opp til svenneprøven. Med et svennebrev i kjole- og draktsyerfaget vil du kunne søke jobb på eksisterende systuer, innenfor film- og TV-produksjon og i handelsnæringen med salg, markedsføring og innkjøp av klær.

[DOC]

Svenneprøve i Kjole og Draktsyerfaget

 · Web view

Fullført og bestått opplæring fører fram til svennebrev. Yrkestittel er kjole- og draktsyer.

kjole- og draktsyerfaget kjole- og draktsyarfaget

I kjole- og draktsyerfaget framstilles klær tilpasset enkeltkunder samt klær til mindre kolleksjoner. Behov og etterspørsel endres i tråd med moter og trender. Kjole- og draktsyerfaget skal dekke samfunnets behov for målsydde og håndverksproduserte klær der form, farge og materialer er tilpasset den enkelte.