Insekter på rikmyrer i Hedmark

mai 2017 – Insekter på rikmyrer i Hedmark

Rikmyrer er levested for et rikt mangfold av planter og insekter, deriblant en rekke sjeldne og rødlistede arter. Universitetsmuseet i Bergen skal i samarbeid med de tre øvrige universitetsmuseene, samt forskere i Tyskland og Finland samle inn og identifisere materiale av en rekke insektgrupper på rikmyrer i Hedmark.

Insekter på rikmyrer i Hedmark – -Fluefangerne fra Hedmark-

Rikmyrer er levested for et rikt mangfold av planter og insekter, deriblant en rekke sjeldne og rødlistede arter. Universitetsmuseet i Bergen skal i samarbeid med de tre øvrige universitetsmuseene, samt forskere i Tyskland og Finland samle inn og identifisere materiale av en rekke insektgrupper på rikmyrer i Hedmark.

Insekter på rikmyrer i Hedmark – biodiversity.no

Mer enn ti prosent av fastlandsarealet i Norge er dekket av våtmarksområder som myrer, kilder og flommark. Når mineraler frigjøres fra berggrunnen til grunnvannet, dannes såkalte rikmyrer. Rikmyrer er levested for et rikt mangfold av planter og insekter, deriblant en rekke sjeldne og rødlistete arter.

Insekt på rikmyrer i Hedmark: Første funn av …

Insekt på rikmyrer i Hedmark: Første funn av blomsterfluga Neoascia subchalybea frå Sør-Noreg. Article (PDF Available) Prosjektet me arbeider på, «Insekter på . rikmyrer i Hedmark

Insekter på rikmyrer i Hedmark – beta.artsdatabanken.no

Mer enn ti prosent av fastlandsarealet i Norge er dekket av våtmarksområder som myrer, kilder og flommark. Når mineraler frigjøres fra berggrunnen til grunnvannet, dannes såkalte rikmyrer. Rikmyrer er levested for et rikt mangfold av planter og insekter, deriblant en rekke sjeldne og rødlistete arter.

Insekter i Oslofjordområdet – biodiversity.no

Insekter på rikmyrer i Hedmark Fåbørstemarker og igler Insekter i fuktige habitat i Finnmark fase I; Insekter i fuktige habitat i Finnmark fase II Insekter i Oslofjordområdet Toggle navigation. Navigation. Navigation; Virvelløse dyr Blodsugende insekter i Norge

Artsdatabanken – Universitetsmuseet i Bergen er i full

Om Rikmyrsprosjektet – Insekter på rikmyrer i Hedmark Rikmyrer er levested for et rikt mangfold av planter og insekter, deriblant en rekke sjeldne og rødlistede arter. Universitetsmuseet i Bergen skal i samarbeid med de tre øvrige universitetsmuseene, samt forskere i Tyskland og Finland samle inn og identifisere materiale av en rekke

Insects on rich fens in Hedmark, east Norway | Gunnar

Insects on rich fens in Hedmark, east Norway | Rich fens are groundwater-fed wetlands characterized by high mineral content. The stable temperatures and pH values in these habitats facilitate rich communities of both plants and insects, however on rich fens in Norway it is mainly the plants that have received careful

Støtte til kartlegging av arter – artsdatabanken.no

Insekter på rikmyrer i Hedmark – fase II: Insekter: stankelbein: Biofokus. Tipulomorpha i Sør-Norge: Insekter – vepser: Norsk institutt for naturforskning. Kartlegging av arter av Ceraphronidae og Megaspilidae (Hymenoptera: Ceraphronoidea) i Norge (NOCER) Lus: Naturhistorisk museum i Oslo, Universitetet i Oslo.

Speilbiter: Insekter og småkryp

Insekter og småkryp Skogtordivel – Anoplotrupes stercorosus. – trår lett på Jorden, og periodevis stedbundet. For det meste har jeg holdt til i Hedmark, Västgötland i Sverige og Kent i England. Ellers hører jeg med blant de som vet litt om mye, i stedet for mye om litt. Dette har gjennom årene gjenspeilt seg i både arbeid og interesser.