Innfører krav om båtførerbevis

Forskrift om krav til minstealder og båtførerbevis mv. …

Kapittel III. Krav til båtførerbevis mv. (§§ 7 – 14) § 7. Kvalifikasjonskrav § 8. Krav til å kunne fremlegge gyldig bevis § 9. Båtførerprøven § 10. Søknad om båtførerbevis § 11. Utstedelse av båtførerbevis § 12. Erstatning av båtførerbevis § 13. Anerkjennelse av utenlandske båtførerbevis § 14.

Regjeringen innfører krav om bestått statsborgerprøve

May 28, 2009 · Arbeiderpartiets innvandringspolitiske talsperson, Arild Stokkan-Grande, forteller hvorfor regjeringen vil innføre obligatorisk prøve i norsk språk og norsk

Båtførerprøven – Wikipedia

Det stilles ikke krav til å gjennomføre kurs før prøven avlegges. Man kan lese selv som for eksempel selvstudie eller ta et nettkurs. Regjeringen setter samtidig i gang et arbeid som gjør det mulig å frata personer som er født før 1980 retten til å føre båt og å inndra båtførerbevis ved overtredelse av regelverket til sjøs, på tilsvarende måte som i …

Om prøven ·

Regjeringen innfører krav om bestått statsborgerprøve

May 28, 2009 · Se intervju med Arbeiderpartiets innvandrerpolitisk talsmann, Arild Stokkand – Grande.

[PDF]

Rundskriv – Serie R

Opphever: Forskrift 11. desember 1981 nr. 3807 om minstealder m.v. for førere av visse maskindrevne fartøy under 25 registertonn brutto Referanse til: Rundskrivet innføres i egen tabell i regelverkssamlingen og oppbevares til neste regelverkssamling. Forskrift om krav til minstealder og båtførerbevis mv. for fører av fritidsbåt.

Slik får du båtførerbevis – Veien til å kjøre din egen båt

Selv om det ikke er et krav, anbefales det på det sterkeste at også eldre personer, født før 1980, går til anskaffelse av båtførerbevis før de fører båt større enn 8 meter i lengde. Kurset man må delta på for å kunne få båtførerbeviset avholdes hvert år over hele Norge.

Båtførerbevis – Sjøfartsdirektoratet

Krav til minstealder og båtførerbevis mv. for fører av fritidsbåt Test dersom du har spørsmål knyttet til utstedelse av båtførerbevis, trenger nytt båtførerbevis eller lurer på om du er registrert i båtførerregisteret. tlf: 78 97 35 00; www: www.norsktest.no;

Stadig flere kommuner innfører tiltak mot sosial …

Sjekk om din kommune er på lista. Stadig flere kommuner innfører tiltak mot sosial dumping – Fagbladet.no JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript.

Sjekk om din kommune har en plan for å hindre at

169 norske kommuner og fylkeskommuner har nå en plan for hvordan de skal hindre at skattepengene går til selskap som snyter på skatten og stjeler lønna til ansatte.

Deltakarforskrifta for 2018 – regjeringen.no

Ein innfører ikkje krav om at ein enkeltperson må vere majoritetseigar i fartøy som deltek i open gruppe, men gjeldande regel om kva eigarkonstellasjonar som ikkje kan delta med meir enn eitt fartøy i open gruppe blir stramma noko inn.