Gir ut trong nynorsk ordliste

Gir ut trong nynorsk ordliste – får kjeft – Framtida

Det vart aldri noko av tilrådd-norma som Språkrådet ville lage i kjølvatnet av den nye nynorskrettskrivinga i 2012. No har Samlaget laga noko som liknar. – Veldig beklageleg, meiner språkprofessor Helge Sandøy ved Universitetet i Bergen, som var ein av dei som gjekk imot tilrådd-norma i 2012. Den nye Enkel nynorsk ordliste byggjer på ordbasen …

Gir ut trong nynorsk ordliste – lnk.no

Landssamanslutninga av nynorskkommunar (LNK) er ei samanslutning av kommunar, fylkeskommunar og interkommunale tiltak, som har som føremål å fremje nynorsk språk og kultur i offentleg verksemd.

Samlaget gir ut trong nynorsknorm – Porten.no

Samlaget gir ut trong nynorsknorm. Den nye Enkel nynorsk ordliste byggjer på ordbasen til Samlagets klassikar Nynorsk ordliste, men er heilt fri for valfrie former. I lista er former som kome, gi, tek, tenke, ønsker, bruker, maskinen, bølge og grisar eineformer. Boka er mynta på «deg som skal skrive nynorsk i arbeidssamanheng, og som

Framsida | Rettskriving

Gir ut trong nynorsk ordliste – får kjeft Det vart aldri noko av tilrådd-norma som Språkrådet ville lage i kjølvatnet av den nye nynorskrettskrivinga i 2012. …

gi på nynorsk | Bokmål-nynorsk oversettelse | DinOrdbok

Oversettelse av ‘gi’ til nynorsk i bokmål-nynorsk ordbok – Flest oversettelser, helt gratis.

mening på nynorsk | Bokmål-nynorsk oversettelse | …

Oversettelse av ‘mening’ til nynorsk i bokmål-nynorsk ordbok – Flest oversettelser, helt gratis. Toggle navigation Det gir mening. Tom ser ut …

Parverb | nynorsksida

Nynorsk har framleis parverb, det vil seia at det er ein tydingsskilnad mellom eit sterkt og eit svakt verb som har (nesten) same form i infinitiv. Eit godt døme er verba henga og heng(j)a: Jakka heng ikkje på knaggen no. Ho hang der i går, og har hange der heilt sidan i fjor. Liv heng(j)er…

Kort administrativ ordliste bokmål–nynorsk

Ei liste frå Språkrådet, meint å vera eit hjelpemiddel for offentleg tilsette som skal skriva nynorsk i arbeidet sitt. Orda er plukka ut fordi dei

Administrativ ordliste – sprakradet.no

På denne sida finn du ei kort administrativ ordliste frå bokmål til nynorsk. Lista er meint å vera eit hjelpemiddel for offentleg tilsette som skal

Bokmål-nynorsk ordliste for plan- og bygningsloven

Bokmål Nynorsk (der det avviker frå bokmål) advarsel åtvaring angi grenseforløpet på kart arealdel anlegg arealdisponering atkomst tilkomst avtaleinngåelse avtaleinngåin