– Forslaget slik det ligger ute nå vil helt klart bety at Hi-Fi-Klubben forsvinner fra Grimstad

Dette vil du få i lønnsøkning hvis LO Kommune får viljen

LO Kommune vil belønne kommunalt ansatte med mye kompetanse og utdanning. Samtidig vil de gi de lavtlønte økt kjøpekraft. Se hvordan forslaget slår ut i …

fra kreft til kjærlighet Lisbet Lund og hennes gode

– Vil det være mulig å endre mottaksrommet slik at rullestolbruker ikke blir ekskludert fra å benytte det? – Jeg tror dessverre ikke det vil være helt enkelt å endre på rommet, når det først er utformet slik.

Miljøarbeider i Oslo-skolen: – Mer av slåssingen ute på

Arbeidstilsynet starter nå pilotprosjekt om den økende volden i skolen. Miljøarbeider i Oslo-skolen: – Mer av slåssingen ute på gata er kommet inn på skolene JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript.

Gardermoen blir fortsatt en av tre hovedbaser for

Dermed er det klart at Sola-basen ved Stavanger legges ned med virkning fra 31. august. Styret i SAS-konsernet har i dag gjennomgått grunnlaget for den beslutningen om nedleggelse av Sola-basen ved Stavanger som styret i SAS Technical Services (STS) tok den 12. juni. Gardermoen blir fortsatt en av tre hovedbaser for flyvedlikehold i …

Barnehagekutt i Oslo gjør at Birk ikke får leke ute

Birk (3 år) risikerer å bli stengt inne og miste utetilbudet på grunn av budsjettkuttene i Oslo. Kommunen truer med å frata barna i Gamle Oslo …

AGENDA. Nye rettslige rammevilkår med blåblå …

Det antas at forslaget vil bli sendt ut på høring. De nye reglene innebærer at det skal være et unntak fra slik uttaksbeskatning ved gave og gaveforskudd når gavemottakeren er arveberettiget etter loven (ikke testamentsarving), under forutsetning av at gavemottaker overtar hele eller deler av næringsvirksomheten med kontinuitet

Ileggelse av tilleggsavgift. Virksomheten har hatt

Siden det ofte vil kunne gå noe tid fra skattekontoret mottar søknad om registrering i Merverdiavgiftsregisteret til registrering skjer, vil det være en periode hvor omsetningen er avgiftspliktig uten at avgiftssubjektet i henhold til merverdiavgiftsloven 15-11 (1) kan oppgi avgift i fakturaen. dette til tross for at skattekontoret helt

Oslo kommune vil gi mer tillit til helseansatte – men kan

– Det er på høy tid at vi tør å motsette oss staten og også vise fagfolk at vår lojalitet ligger hos innbyggerne vi skal bistå, sier Inga Marte Thorkildsen (SV).

[PDF]

Køb af danske ejendomme – Det Digitale …

Desuden har det været kritik fra mange sider om de danske regler for erhvervelse i forhold til EU-retten. Dette betyder, at der gælder helt særlige regler for unionsborgere, da der skal være cialet vil det bliver belyst hvilke regler, der er på området og hvilke betingelser, der skal op- Køb af danske ejendomme

Venter du på nye dingser? Nå blir det lanseringsfest i

Det er høyst sannsynlig at vi vil få se en mengde nye produkter fra dem også under årets IFA-messe, men akkurat hvilke er ikke godt å si. Det ligger allerede offisielle hint ute. Akkurat hva hintene skal bety er det litt verre å si noe om. Sony er naturligvis en tydelig aktør også når det kommer til TV og Hi-Fi, men foreløpig