Flaskeguten som vart nestleiar

Flaskeguten som vart nestleiar – Strilen

Steffen Axl Fossdal (21) er det nye fjeset utad for Matkroken Kvamsvåg.

Slik var konflikten mellom Liv Signe Navarsete og Ola

Som stortingsrepresentant og nestleiar i Senterpartiet gjekk Ola Borten Moe hardt ut mot Liv Signe Navarsete i fleire saker. I 2009 kritiserte han det raudgrøne regjeringssamarbeidet i kronikken «Nei til SV-staten». Som fersk olje- og energiminister i 2011 gjekk han til angrep på miljørørsla. Begge deler vart han irettesett av Navarsete for.

Årsmøte i 2016 vart halde på Stedjetunet den – PDF

Ove Bukholm vart attvald som leiar og Per Hilleren vart attvald som nestleiar 2. 3 Andre verv Tilsette i kyrkja Styret for Kyrkjelydshytta Kontakt for Kirkens Nødhjelp Kontaktperson for Bibelselskapet Formann Rolf Arvid Leirdal, Anne Kristin Gunvordal, Randi Kollsete, Karstein Bergheim og Astrid Hove Grete Tubbene Kyrkjetenar Organistar Diakon

Ole August Iversen er valt som ny nestleiar for

Av den grunn vart det valt ny nestleiar. Dette fører også til at 1. varamedlem Andrine Sanden frå Sula no er fast medlem av ungsdomspanelet. Den nye nestleiaren Ole August Iversen har god erfaring gjennom vervet sitt som leiar i Aukra ungdomsråd. – Det er flott å få ein nestleiar som er svært engasjert.

Samnorsk – språket som aldri vart

– Eg meiner det var ei veldig vellukka rettskrivingsreform, særleg for forandringane som vart gjort obligatoriske. Dei har sigra og lever den dag i dag, både på riksmåls- og landsmålssida. Døme er fjell for fjeld i riksmål og brei for breid på landsmål. Men dei mest radikale forandringane vart gjorde valfrie, og for dei er saka ei anna.

Ingelise Arntsen ny nestleiar i styret | meirennbank.no

Ingelise Arntsen er banken sin nye nestleiar. Ingelise Arntsen (52) bur i Bergen, og har ei lang fartstid i norsk næringsliv. Ho vart vald inn som nestleiar i styret til Sparebanken Sogn og Fjordane under Generalforsamlinga i vår.

Nestleiar-kamp i Ap – NRK Sogn og Fjordane – Lokale

Dermed vart Maurstad Sogn og Fjordane Ap sin siste nestleiar. Sandvik omfamna Maurstad i ein klem i det resultatet vart lest opp. GRATULASJON: Siri Sandvik gav Kristin Maurstad ein klem i det valet var avgjort.

Folkeaksjonen mot offentlige bomringer, statens

Den førarlause bilen som vart testa i tettstaden Tempe i delstaten Arizona i USA då ulukka skjedde. Tidpunktet då denne ulukka skjedde kan også ha noko å seie her, i og med at det var mørkt, og kvinna var på veg over ein fleirfelt veg medan ho trilla ein sykkel då ho vart påkøyrt..

Maurstad vann nestleiar-kampen – Sogn Avis

Som venta vart årdølen Hilmar Høl attvalt som fylkesleiar under fylkesårsmåte til Sogn og Fjordane Ap. Då var det meir spenning knytt til kampen om nestleiar-vervet som stod mellom Kristin Maurstad frå Vågsøy og Siri Sandvik frå Eid.

Vitensenteret i Sogn og Fjordane | Læring og formidling

Vi vil halde fram med arbeidet som vart starta i forprosjektet. Eit vegskilje vil vere å tilsette prosjektleiar på heiltid, som kan følgje bygginga, skape …