Feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Feiing og tilsyn med fyringsanlegg – grue.kommune.no

Feiervesenet i GBI skal sørge for at alle røykkanaler og fyringsanlegg for oppvarming av rom og bygninger blir feid etter behov men minst en gang hvert fjerde år.

Feiing og tilsyn med fyringsanlegg – Tokke kommune

Brann- og feiarvesenet skal sørgje for feiing og tilsyn med fyringsanlegg ved behov. Det er ditt ansvar som bygningseiar å sikre tilkomst til og på taket. Brann- og feiarvesenet skal sørgje for feiing og tilsyn med fyringsanlegg.

[PDF]

Forskrift om tilsyn med fyringsanlegg – …

Forskrift om feiing og tilsyn med fyringsanlegg. Fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 15. januar 1998 med hjemmel i lov 5. juni 1987 nr. 26

Feiing og tilsyn • Feiermesternes Landsforening

Alle som har ildsted skal motta feiing og tilsyn med fyringsanlegg fra kommunen. Hvor ofte dette gjennomføres bestemmes av feieren etter faste kriterier. Feiing og tilsyn er et viktig brannforebyggende arbeid. Hva innebærer feiing? En sotet pipe trekker dårlig, gir dårlig forbrenning og dermed uøkonomisk fyring. Ved å fjerne sot og bek reduseres faren for brann i skorsteinen og …

Feiing og tilsyn med fyringsanlegg – Førde kommune

Feiing og tilsyn med fyringsanlegg . Brannvesenet sørgjer for feiing og tilsyn med fyringsanlegg. Kor ofte det skal feiast, skal fastsetjast ut frå behov.

Feiing og tilsyn med fyringsanlegg – Drangedal kommune

Brann- og feiervesenet skal feie og føre tilsyn med fyringsanlegg i helårsboliger. Som fyringsanlegg regnes blant annet ildsted, pipe, sotluke eller feieluke, røykrør og …

Forskrift om feiing og tilsyn med fyringsanlegg, samt

Forskrift om feiing og tilsyn med fyringsanlegg, Vinje

Forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg og om …

Formålet med denne forskriften er å regulere gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg i Sel kommune, slik at sannsynligheten for at brann skal oppstå i piper og ildsteder reduseres så mye som mulig. Forskriften skal videre regulere kommunens gebyrordning for feiing og tilsyn. Del

Feiing og tilsyn med fyringsanlegg – Åfjord kommune

Brannvesenet sørger for feiing og tilsyn med fyringsanlegg. Hvor ofte det skal feies avgjøres ut fra behovet. NB: Feiing og tilsyn av fritidsboliger vil skje fra 2018. Eierne vil få SMS med mer informasjon.

§ 17 Feiing og tilsyn med fyringsanlegg | Direktoratet …

Ofte stilte spørsmål til forskrift om brannforebygging § 17 Feiing og tilsyn med fyringsanlegg Spørsmål: Skal det nå også gjennomføres behovsprøvet tilsyn og feiing i alle fritidsboliger?