Elv stengt for fiske

Fiskekort 2017-2020 – Modalen Elveigarlag | Fiske for

Modalselva er no stengt for lakse- og sjøaure fiske dei kommande år. Det er no sett i gong utplanting av rogn i elva som ein forventar vil venda tilbake snart, og innan elva når grensa for eigen-produksjon vil elva vera stengt.

Fiske — Åndalsnes Camping

NB: Rauma elv er stengt pga at laks og ørret stammen gjenoppbygges etter rotenonbehandling i 2013 og 2014. Mattilsynet vil ha 5 parasittfrie år før elven friskmeldes. Rauma elv vil derfor ikke være åpen for fiske før år 2019/20. Denne siden er under konstruksjon og mer info og bilder av soner og regler osv kommer når vi vet mer.

Stengt elv også i år – Grannar.no

Stengt elv også i år Etter tilråding frå lokalt fagråd og styre, har eit samrøystes årsmøte i Etne Elveigarlag vedtatt at det ikkje skal opnast for fiske etter laks og sjøaure i Etneelva denne sesongen heller.

Flisaelvas venner – Home | Facebook

Hei! Flisaelva er nå stengt for fiske fra Lindåa til Valbyfossen,videre er Kynna stengt for fiske fra Kynndammen til utløpet i Fliselva

Skal du fiske i sjøen? Les dette først – Fylkesmannen i

Det vil sei at dersom vassdraget er stengt for fiske etter sjøaure i forskrift, er tilhøyrande fredningssone òg stengt for fiske etter sjøaure og laks. Frå grensa mellom elv og sjø og ut til ein avstand på 100 meter er det lov å fiske med stang eller handsnøre etter anadrome laksefisk frå land i den tida det er ope for fiske etter

Fiskelover i Norge | skogmo.nu

Man kan fiske uten fiskekort i saltvann dersom man fisker med stang eller håndsnøre, og holder seg minst 100 meter vekk fra grensen mellom elv og sjø når vassdragene er stengt for fiske. Barn under 16 år trenger ikke å betale fiskeavgift for å fiske i ferskvann i tidsrommet 1/1 til 20/8.

Skal du fiske i sjøen? Les her først – Fylkesmannen i

Forbod mot notfiske nærare grense elv/sjø enn 500 meter: Vossovassdraget: Forbod mot notfiske i heile fredningssona. Forbod mot alt garnfisk ut til hengjebrua ved Stamnes skule. Det vil sei at dersom vassdraget er stengt for fiske etter sjøaure i forskrift, er tilhøyrande fredningssone òg stengt for fiske etter sjøaure og laks. Er det

Forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag

Fylkesmannen kan fastsette regler for fiske etter innlandsfisk på anadrom strekning, jf. lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. § 34. Fylkesmannen kan fastsette andre fredningssoner ved fisketrapper, fiskerenne eller lignende anlegg enn det som fremgår av lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. § 15.

Stenger for fiske i Hemsil og Holselva – hallingdolen.no

+ Ekstremt lite vantn har tvinga Hemsedal Elveigarlag til å stanse alt fiske i Hemsil, Grøndøla og Mørkedøla med sidebekkar. Også i Holselva er det no innført fiskestopp. Også i Holselva er det no innført fiskestopp.

Uskedal Elveeigarlag

Innløpet til Gravehølen er stengt for fiske. Det er ikkje tilatt å fiske der det er fare for rykking av fisk. Prov på betalt fiske skal bringast med og synast på oppfordring frå fiskeoppsyn og andre med fiskekort eller tilsvarande legitimasjon.