Edvard Munch i Kragerø. Et diskursivt perspektiv på Edvard Munchs betydning for Kragerø i dag

Høgskolen i Telemark Fakultet for allmennvitenskapelige

Mastergradsoppgave Marit Laland Edvard Munch i Kragerø Et diskursivt perspektiv på Edvard Munchs betydning for Kragerø i dag Høgskolen i Telemark Fakultet for

Edvard Munch i Kragerø. Et diskursivt perspektiv på Edvard

Original version Laland, M. Edvard Munch i Kragerø. Et diskursivt perspektiv på Edvard Munchs betydning for Kragerø i dag. …

Edvard Munch i Kragerø. Et diskursivt perspektiv på Edvard

Edvard Munch i Kragerø. Et diskursivt perspektiv på Edvard Munchs betydning for Kragerø i dag

Edvard Munch – Monuments in Kragerø, Kragerø – …

In 1998 at a viewpoint on Skrubben, a sculpture were placed in memory of Edvard Munchs Kragerø-period (1909-1915).

In the footsteps of Edvard Munch – Culture in Kragerø

In the footsteps of Edvard Munch. Address. In 1998 at a viewpoint on Skrubben, a sculpture were placed in memory of Edvard Munchs Kragerø-period placed into the subject artwork «The Sun». It was precisely here Munch fetched subject to one of his greatest works – «The Sun». The sculpture is made by Kragerø artist Per Elsdorff and …

[PDF]

Høgskolen i Telemark – core.ac.uk

Mastergradsoppgave 2013 Edvard Munch i Kragerø Et diskursivt perspektiv på Edvard Munchs betydning for Kragerø i dag Marit Laland Høgskolen i Telemark

Browsing by Title – brage.bibsys.no

Et diskursivt perspektiv på Edvard Munchs betydning for Kragerø i dag  Laland, Marit ( Master thesis , 2013 ) Oppgaven tar for seg betydningen av Edvard Munch og hans kunst i Kragerø i dag, i et diskursivt perspektiv. 9 kvalitative intervjuer (2012-2013) med informanter fra kunst- og kulturfeltet i Kragerø er det empiriske grunnlaget

Edvard Munch. barn som motiv, barn som tema. Kunst i

Edvard Munch er aktuell på flere trinn og i flere fagsammenhenger i grunnskolen og videregående skole. i profil. Hva tror du barna tenker mens de sitter slik? 2 a Badende gutter Bølgende linjer er et kjennetegn på Munchs malemåte. Bildet har et perspektiv, det er skrå linjer som gjør at broen, eller bryggen danner et rom

Munchs livsfrisen: et dikt om livet, døden og kjærligeten

Innledning Edvard Munch er den eneste norske billedkunstner som er fått en sentral plass i den vestlige kunsthistorien, og det er primært hans kunst i 1890-årene som har gitt ham denne plassen. antakelig også på Munchs egne premisser. Vi ville vel i dag ha uttalt oss i litt mer moderate vendinger, men på det sentrale punktet er

The Drawings of Edvard Munch. An Introduction – …

Edvard Munch is part of this continuous tradition. Drawing is the very foundation of his art; and he drew incessantly and almost anywhere; on journeys, in cafés, at the music hall, out-of-doors, at home and – of course – in his studio.