Dette er kravene dine som leietaker

Dette er kravene dine som leietaker | Ageras

Dette er kravene dine som leietaker Hvis du skal inn på leiemarkedet som leietaker er det en del ting du skal være oppmerksom på. Selv om du er beskyttet av husleieloven er det problemstillinger knyttet til de forskjellige fasene i et leieforhold, og det er viktig at du som leieboer kjenner dine rettigheter.

Ukens Tips: Det offentlige som leietaker – Estate Nyheter

Dette er en artikkel fra NE nyheter, som nå er blitt til Estate Nyheter. Redaksjonen. Inngåelse av leiekontrakt er unntatt fra forskrift om offentlige anskaffelser, men er likevel underlagt lov om offentlige anskaffelser og de grunnleggende kravene til konkurranse, gjennomsiktighet, likebehandling og forutberegnelighet. Dette innebærer at det ikke er …

Nyheter | Ageras

Terskelen for å bli saksøkt i USA er oppsiktsvekkende lav, og det ene snodige søksmålet overgås straks av en ny absurditet. Sjekk ut disse seks forsøkene på å tjene noen raske kroner. Noen suksessfulle, men de fleste ikke.

Leietaker avdøde og deretter; Innhold; Leie eller kjøpe i

Dersom leietaker bodde alene og enkelt leietaker leiekontrakt kan sies opp. Dette bør innen utgangen av den andre måneden etter dødsfallet til den avdøde leietaker. Det er nøyaktig den tiden det tar mange til huset pent og tom å levere.

Kan jeg kreve dette av utleier? – Samliv og seksualitet

Kommunale avgifter skal du som leietaker ikke betale. Utleier har ikke lov til å kreve dette. Det må h*n bake inn i husleia. Få avklart ting som snømåking, plenklipping osv. Depositumet skal settes på egen konto (en depositumkonto) i ditt navn og det er utleier som som skal betale denne kostnaden for opprettelse av kontoen.

Disse rettighetene har du som leietaker – studenttorget.no

Depositum er et pengebeløp som leietaker etter avtale med utleier, stiller som sikkerhet for skyldig husleie og andre krav som kan oppstå etter leieavtalen. Dette er en sikkerhet som tjener både utleier og leietaker.

Dette må du huske på når du skal leie ut underetasjen

Som leietaker forventer man at leiligheten man overtar er ryddet og rengjort ordentlig for innflytting. Dette er utleiers ansvar! Det skal være utført en hovedvask mellom hver leietaker. En hovedvask, ofte kalt flyttevask, er også utleiers ansvar at blir gjennomført. Samtidig kan det legges inn i kontrakten at leietaker skal forlate leiligheten i samme …

Lovene om oppsigelse/avslutning av leieforhold – …

– Dette er gjerne tilfeller hvor leietaker og utleier er uenige i tilbakebetaling av depositum, manglende vedlikehold og ansvar for skader i boligen, sier Sylten. Nå er det enklere å leie ut boligen – Ta bilder og ta vare på SMS. Hun har derfor noen gode tips til deg som skal si opp leieforholdet eller som skal inngå et nytt leieforhold.

VELKOMMEN SOM LEIETAKER! – PDF – docplayer.me

Navn: Adr: Tlf. privat: Tlf. arbeid: Dato: Følgende mangler ønskes korrigert snarest: Øvrige mangler (aksepteres av leietaker som mangel men leietaker er ikke ansvarlig): Boligstiftelsen kan låse seg inn Dato: Klokken: Leietakers signatur: (Leietaker er kjent med at utleier har rett til adgang til leiligheten for å utføre nødvendig vedlikehold.

Dette er kravene hvis du skal leie ut bolig – TV2.no

Kravene for en bolig er de samme over hele landet. Byggesakssjefen oppsummerer kravene slik: – Kravene går på alt fra brannsikkerhet, lys og lyd til luft, rom nok til å kunne oppbevare ting og radonnivå, opplyser Paulsen. Her er kravene. Dette er de mest sentrale kravene som stilles til en bolig: Takhøyde skal ikke være under 2,2 meter.