Dansk import skal bedre tverrfaglig innsats

Bedre tverrfaglig innsats – på dansk

Bjarne Møller i Socialt Udviklingscenter SUS har vært med på utviklingen av prosjektet Bedre Tværfaglig Indsats. Om mottoet på veggen har vært et premiss, vites ikke Og om du har hørt ordene stafettholder, stafettlogg og nøkkelpersoner, så er det garantert denne modellen det snakkes om.

Bedre tverrfaglig innsats Lister

BTI-modellen er en veileder for hvordan kommunalt ansatte skal gå frem i arbeidet med barn, unge eller familier man har en bekymring eller undring for. I sin enkleste form består modellen av fire hovedprosesser. Bedre tverrfaglig innsats. Sirdal Kvinesdal Lyngdal Farsund Flekkefjord Sirdal

Inspirasjonsmodell Bedre Tverrfaglig Innsats, BTI Fra

Inspirasjonsmodell Bedre Tverrfaglig Innsats, BTI Fra dansk til norsk Samarbeid mellom; 8 nøkkelkommuner 7 regionale kompetansesentre Helsedirektoratet og videre fremover Hva vil jeg snakke om?

Bedre tverrfaglig innsats. En samarbeidsmodell for

1 Bedre tverrfaglig innsats En samarbeidsmodell for tverrfaglig og tverretatlig innsats. 2 Rapport fra Helsetilsynet 5/2009: I bvtj.loven, sostj.loven og kommhtj.loven er det bestemmelser om at den enkelte tjeneste skal samarbeide med andre deler av forvaltningen Kommunene har dermed stor frihetsgrad når det gjelder hvordan samarbeidet i og mlm tjenestene skal …

Handlingsveileder – bedre tverrfaglig innsats – Østre

I Østre Toten Kommune skal modellen for bedre tverrfaglig innsats, BTI-modellen, brukes for å sikre tidlig innsats i arbeid med barn og unge. Modellen har en fast samarbeidsstruktur. Den skal sikre at fagpersoner tidlig oppdager barn og unge som har utfordringer, og at de og deres foreldre skal få den hjelpen de har behov for til riktig tid.

Bedre tverrfaglig innsats – BTI – spotidoc.com

Verktøy: som støtter prosessen «Fra bekymring til handling», gjennom å oppdage, undre og vurdere, ta beslutninger om hvem som skal bidra med hvilken innsats overfor det enkelte barn/ungdom og familien (samtykkeskjema, signaler på bekymring, hva skal vi se etter, veiledning til den vanskelige/nødvendige samtalen) Implementeringsveileder

[PDF]

Inspirasjonsmodell Bedre Tverrfaglig Innsats, BTI …

– Forebygging og tidlig innsats – Samhandling – tjenester som jobber sammen – Økt kompetanse og bedre kvalitet – Hjelp til tungt avhengige – redusere overdosedødsfall – Innsats for pårørende og mot passiv drikking.

Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) – en lokal

Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) – en lokal samhandlingsmodell Barn, unge og familier skal få nødvendig hjelp så tidlig som mulig, ut fra Samhandlingsmodellen » Bedre Tverrfaglig Innsats». BTI-modellen er ment å inspirere kommunene.

[PDF]

En samarbeidsmodell for tverrfaglig og tverretatlig …

”Bedre tverrfaglig innsats” Kommunen skal både planlegge for og kontrollere at de enkelte • En generell dansk modell for å sikre tidlig identifisering og sammenhengende innsats for barn av…. • Kan anvendes for å tilrettelegge kommunens innsats

Bedre tverrfaglig innsats – Rogaland A-senter

Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) overfor barn, unge og familier det er knyttet bekymringer til Samarbeidsmodell; Stafettholder; Stafettlogg; Verktøy; Bedre Tverrfaglig Innsats ble utviklet i samarbeid med en rekke danske kommuner, regioner og organisasjoner.