bolig solgt som den er

Bolig – solgt som den er : Advokatveiledning

Mange boliger blir solgt som den er eller med liknende forbehold. Det betyr at selger tar generelt forbehold for feil og mangler ved boligen. Et «solgt som den er»-forbehold er det samme som «as is»-forbehold.

Selges som den er | Huseierne

Hva som juridisk regnes som en mangel må vurderes i hvert enkelt tilfelle, men når en bolig er solgt som den er (AS IS) må utbedring av feilen ifølge rettspraksis ofte utgjøre mellom tre og fem prosent av boligens kjøpesum.

Solgt «som den er» – hva innebærer det? – Alt om bolig

I denne artikkelen skal vi ta for oss konsekvensene av at en bolig er solgt «som den er».Praktisk talt alle boliger som selges gjennom en profesjonell megler, selges med et slikt forbehold, men hva innebærer det i praksis?

Selgers ansvar ved salg av eiendom »som den er» – …

Innledning Avhendingsloven § 3-9 regulerer selgers ansvar for feil og mangler ved eiendommen i de tilfeller hvor eiendommen er solgt med klausulen «som den er», «som besiktiget» eller med lignende alminnelige forbehold om eiendommens tilstand.

Når boligen blir solgt «som den er» – jusshjelp.com

Når boligen blir solgt «som den er» En bolig kan godt selges «som den er» – eller med lignende forbehold. Men hvilken betydning har det at …

Solgt «som den er» eller med lignende forbehold

Solgt «som den er» i forbrukerforhold Det skilles mellom kjøp mellom relasjonen næringsdrivende og privatpersoner / forbrukere, og andre forhold forøvrig.

Jusinfo.no: As is (solgt som den er)

Med eiendom som er solgt «som den er» har kjøper ikke automatisk krav på misligholdsbeføyelser som heving, prisavslag eller å få erstattet eller utbedret samtlige mangler av enhver art eller størrelse.

Forbehold om at eiendommen er solgt som den er e.l. …

Brev Forbehold om at eiendommen er solgt som den er e.l. ved omsetning av nyoppført bolig

Salg av nyoppført bolig «som den er» – hegnar.no

Dette innebærer at det ved slike salg ikke er adgang til å fravike lovens § 3-9 om hvilke mangler som kan gjøres gjeldende når eiendommen er solgt «som den er». Bestemmelsen i § 1-2 (2) kan også leses slik at heller ikke de ordinære bestemmelsene om mangler, som gjør det tilstrekkelig med et avvik fra avtalen for å kunne reklamere

Boligpriser og eiendomspriser

Se radon, kvikkleire, årlige trafikk­døgn og flomfare markert som områder i kartet (krever innlogging) Hva er boligen solgt for? Se bolig­marked, pris­utvikling, bolig­pris, solgte boliger, bolig­pris­statistikk, bolig­pris­utvikling og eiendoms­priser i Oslo og Norge. Lagre overvåkinger for å bli varslet om nye salg i et