Bispemøtet ut mot tidlig ultralyd

[PDF]

BM 013/12 Bispemøtets uttalelse om tidlig ultralyd

BM 013/12 Bispemøtets uttalelse om tidlig ultralyd Bispemøtet mener at et offentlig tilbud om ultralydundersøkelse i 12. uke Ut fra et kristent menneskesyn vil Bispemøtet samfunn taler mot å gjøre tidlig ultralyd til en offentlig ordning. Dette spørsmålet

neitilsortering | Mot tidlig ultralyd

Mot tidlig ultralyd. Partiene (NIPD-testen) som gravide kan avlegge for å finne ut om barnet har Down syndrom, Edward syndrom eller Patau syndrom. Undersøkelser viser at testen er alt for grovkalibret til diagnostikk.

Myten om tidlig ultralyd | neitilsortering

Mot tidlig ultralyd. Partiene Sturla Eik-Nes, med fingrene for å illustrere hvor raskt og enkelt det var å avdekke fostre med Down syndrom ut fra et ultralydbilde tidlig i svangerskapet. Anledningen var Bispemøtets konferanse om tidlig ultralyd høsten 2012.

[PDF]

Bispemøtet 2011 – Startside kirken.no

Fra samlingen om ord og sakrament sendes vi ut for å tjene vår . neste. politiske signaler og engasjementet i debatten om tidlig ultralyd, må kirken fortsatt kjempe for menneskeverd og likeverd. BISPEMØTET 2011. motstand mot krenking av minoriteters rettigheter. Vi utfordres

Tidlig ultralyd – Gravidhelse – Klikk.no

Men når det gjelder tidlig ultralyd, kan det se ut til at vi mister flere enn vi redder. Ultralyd i uke 12 er best egnet til å oppdage Downs syndrom. Downs kan ikke behandles, eneste «behandlingen» er abort. Om ultralydundersøkelsen blir brukt for å sortere bort noe, er dette mot sin hensikt og etisk problematisk, sier Liv Kjersti

Bioteknologinemnda går imot tidlig rutineultralyd

Bioteknologinemnda går enstemmig i mot forslaget om rutinemessig ultralyd tidlig i svangerskapet. De foreslår samtidig at alle kvinner som selv ber om det skal få tidlig ultralydundersøkelse kombinert med blodprøve.

Melder seg ut i ultralyd-protest | FriFagbevegelse.no

SVs Trine Fissum melder seg ut av partiet i protest mot landstyrets ja til tidlig ultralyd.

Tidlig ultralyd bør ikke innføres – Debatt og kronikk

Tidlig ultralyd bør ikke innføres i svangerskapsomsorgen. Debatten som har vært ført i flere partier i vår, har langt på vei gått ut på dato – på grunn av ny teknologi.

Bioteknologinemndas råd om tidlig ultralyd – …

Aftenposten omtaler i dag Bioteknologinemndas vedtak om tidlig ultralyd for gravide kvinner på en misvisende måte. Det Bioteknologinemnda tilrår, er at tidlig

Tidlig ultralyd uke for uke. Ultralyd hos Helsepartner i

Tidlig ultralyd uke for uke. Ultralyd fra 6. uke. For å finne ut om svangerskapets lengde er man avhengig av å kunne måle embryos lengde, dette lar seg gjøre først fra midten av uke 6. Mot slutten av svangerskapet er fosteret stort og beveger mindre på seg. Det blir vanskelig å få gode ultralydbilder sent i svangerskapet. Nora