Autofagi og kreft: Et tveegget sverd

Autofagi og kreft: Et tveegget sverd | UiT

Autofagi er et svært interessant felt for kreftforskere fordi den kan forebygge kreft, men paradoksalt nok også kan gjøre kreftsvulsten mer levedyktig hvis kreft først har oppstått.

Steroidhormoner og Autofagi i Kreftutvikling – et

På grunn av autofagi sin evne til å motvirke genomisk skade og hindre malignitetsutvikling samtidig som det kan tilpasse kreftcellene til metabolsk stress, ansees autofagi som et tveegget sverd i kreftutvikling. 1.3 Hormonregulerende celler og autofagi Hormoner er et av kroppens viktigste signalsubstanser og er essensielt for regulering av …

[PDF]

Steroidhormoner og Autofagi i Kreftutvikling – et

fysiologiske prosesser. Videre vil jeg presentere autofagi, dens mekanistiske funksjon og regulering. Jeg vil så vise at autofagi og steroidhormoner har roller i kreftutvikling og -behandling. Tilslutt vil jeg vise til forskning som knytter sammen disse temaene.

Forsker på kroppens søppelanlegg i kampen mot kreft – …

Et tveegget sverd – Ved kreft er autofagi et tveegget sverd. I normale celler vil renovasjonsprosessen holde cellene friske og beskytte mot kreft, men hvis en kreftsvulst skulle oppstå, vil kreftcellene kunne utnytte prosessen til egen fordel, forklarer Johansen.

Kanskje kan vi bidra med en brikke for å behandle kreft? …

– De er utspekulerte, disse kreftcellene, så de utnytter autofagi for å overleve sult og oksygenmangel, forteller Johansen. – Denne utspekulertheten er noe vi må bruke mot dem, sånn at vi klarer å lure kreftcellene.

Tveegget kreftsverd – forskning.no | Nettavis om norsk og

– Tallene for kreftdødelighet og dødelighet uansett årsak, er bedre dokumentert i disse studiene enn tallene for forekomsten av kreft, sier forsker Tove Ringerike ved Kunnskapssenteret. Den mulige positive effekten av acetylsalisylsyre kommer ikke uten alvorlige bivirkninger.

Antioksidanter: mat eller tilskudd? – PDF

Antioksidanter: mat eller tilskudd? Rune Blomhoff Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo, Kreft, kirurgi og transplantasjonsklinikken, Oslo Universitetssykehus Oksygen et tveegget sverd

Massevaksinering av fjørfe – tveegget sverd – forskning.no

– Et viktig poeng er at dersom vi går i gang med massevaksinering, kan det bety usikkerhet om Norge har fugleinfluensa eller ikke, noe som kan gjøre at landet får en endret status i internasjonal sammenheng, sier Lund.

Dikt fra Tveegget engel | Liv Lundberg

Dikt fra TVEEGGET ENGEL (1988) (baksidetekst) Livet er. et tveegget sverd. båret av tvetydige engler. Under rene hvite og svarte vinger. skjuler de sine lurvete og …

Forskningsprosjekter

Dette gjelder for alle de store folkesykdommene som kreft, demenssykdommer, diabetes og hjerte-kar sykdommer. Ved kreft fungerer autofagien som et tveegget sverd. Før en kreftsvulst utvikler seg hjelper autofagien cellene til å …