Atferdsproblemer blant barn og unge (Teoretiske og praktiske tilnærminger)

Atferdsproblemer blant barn og unge – Thomas …

Atferdsproblemer blant barn og unge teoretiske og praktiske tilnærminger. Thomas til individbaserte tilnærminger. Arbeid med atferdsproblemer bør innebære en kombinasjon av å stoppe uønsket atferd og å lære barn og unge prososial kompetanse. Atferdsproblemer blant barn og unge er beregnet for videreutdanning innen …

Pages: 296

Boktips: «Atferdsproblemer blant barn og unge. Teoretiske

Boktips: «Atferdsproblemer blant barn og unge. Teoretiske og praktiske tilnærminger» av Thomas Nordahl, Mari-Anne Sørlie, Terje Manger og Arne Tveit

Atferdsproblemer blant barn og unge – Nordahl, …

Atferdsproblemer blant barn og unge: teoretiske og praktiske tilnærminger. Av Tveit, Arne – Manger, Terje – Nordahl Her presenteres også konkrete praktiske tilnærminger og strategier til hvordan atferdsproblemer kan reduseres og forebygges på ulike oppvekstarenaer. Atferdsproblemer blant barn og unge er beregnet for …

Atferdsproblemer blant barn og unge: teoretiske og

Atferdsproblemer blant barn og unge: teoretiske og praktiske tilnærminger har 6 aktive annonser.

Atferdsproblemer blant barn og unge | Norli

teoretiske og praktiske tilnærminger. Av Terje Manger, Thomas Nordahl, Mari-Anne Sørlie Her presenteres også konkrete praktiske tilnærminger og strategier til hvordan atferdsproblemer kan reduseres og forebygges på ulike oppvekstarenaer. Atferdsproblemer blant barn og unge Utgave: 6 Utgivelsesdato: 01.01.2005 …

Atferdsproblemer blant barn og unge – Thomas …

Atferdsproblemer er en av de store utfordringene i oppdragerens møte med barn og unge. Det gjelder både i barnehagen, skolen, barnevernet, barne- og ungdomspsykiatrien og fritiden og i hjemmet. I denne boken beskrives de mest aktuelle teoretiske og empiriske tilnærmingene til hvordan atferdsproblemer kan forklares. Her presenteres også konkrete praktiske tilnærminger og …

Atferdsproblemer blant barn og unge – ARK.NO, …

Atferdsproblemer blant barn og unge teoretiske og praktiske tilnærminger. Terje Manger. Thomas Nordahl Nettpris. 375,-375,2. Om Atferdsproblemer blant barn og unge Her presenteres også konkrete praktiske tilnærminger og strategier til hvordan atferdsproblemer kan reduseres og forebygges på ulike oppvekstarenaer. …

Tidsskrift for Norsk psykologforening – Bokanmeldelser

Thomas Nordahl, Mari-Anne Sørlie, Terje Manger og Arne Tveit | Atferdsproblemer blant barn og unge.Teoretiske og praktiske tilnærminger Fagbokforlaget, 2005. 296 sider. Boka har utgangspunkt i et veiledningsmateriell om alvorlige atferdsproblemer i skolen, skrevet på oppdrag av Læringssenteret (nå Utdanningsdirektoratet).

Nordahl, T (2007): Hjem og skole hvordan skape et …

Teoretiske og praktiske tilnærminger. Bergen: Fagbokforlaget. (Oversatt til dansk (2007) Hans Reitzel forlag og svensk (2007) Liber forlag) Nordahl, T og Overland, T. (1997): Individuelle opplæringsplaner om tilpasset opplæring i en inkluderende skole.

Atferdsproblemer blant barn og unge – Thomas …

Her presenteres også konkrete praktiske tilnærminger og strategier til hvordan atferdsproblemer kan reduseres og forebygges på ulike oppvekstarenaer. Strategiene som beskrives, bygger på forskningsbasert kunnskap, og det redegjøres for alt fra multisystemiske til individbaserte tilnærminger. Atferdsproblemer blant barn og unge …